Reforç al Saló del Tinell

Masala Consultors

L'abast dels treballs es centra en les actuacions associades a les patologies aparegudes a les estructures de reforç dels contraforts executades als anys 70 per a subsanar l'estabilitat global de l'edifici i en la diagnosi i estudi general de patologies a l'edifici. Als anys 70, motivat per l'empenta dels arcs, es va disposar un sistema de postessat al terra del saló, complementat per uns nous contraforts adosats a la façana del saló al pati del Museu Marés. Aquesta estructura de reforç s'ha vist afectada per la corrosió a la façana de la plaça del rei i es va produir el trencament de nombroses de reforç.