• La Llotja de Lleida

  La Llotja

  Lleida

 • Dòlmen megalític

  Seró

 • Caixa Fòrum de Saragossa

  Caixa Fòrum

  Saragossa

 • Parc científic i agroalimentari de Lleida

  Parc científic i agroalimentari

  Lleida

 • Coberta del Coliseu romà de Verona

  Coberta del Coliseu romà

  Verona