Mercat Ecologic Biomarket

Masala Consultors

Es projecta una nau de 8 metres d alçada, pensada com a Mercat Majorista per la venda a l engròs de producte ecològic. Dotant-la de 3 molls de càrrega i descàrrega necessaris per al desenvolupament de l activitat, dos dels quals amb un desnivell de 1.1 m pensats per tràilers, i el tercer sense desnivell, pensat per furgonetes. El projecte consta d una planta baixa més una planta altell destinades a Mercat ecològic i als diferents usos derivats d aquest sector en un solar aïllat. Les dimensions aproximades en planta son d uns 77x64m. El nou edifici està alineat al carrer Transversal 5 per la part sud i al carrer Longitudinal 5 per l oest, i queda situat a la cantonada sud oest de la parcel·la que actualment està ocupada per una zona d estacionament descobert.