Nou edifici ICFO WEST Campus PMT

Masala Consultors

Es projecta un edifici per a l ampliació de l Institut de Ciències Fotòniques de la Fundació Privada Mir-Puig. L estructura de l edifici consisteix en una estructura muraria de formigó armat formant una caixa perimetral que encabeix un pòrtic de formigó armat i un conjunt de forjats, també de formigó armat. A la última planta de l edifici, el pilars de formigó armat es substitueixen per pilars d estructura metàl·lica. El projecte contempla dues tipologies de forjats en funció de la sol·licitació que han de suportar. La tipologia principal, la que ha de suportar més càrrega, és un forjat de llosa alleugerida tipus sandvitx de 40cm de cantell. Es planteja postessar la llosa de planta SP2 degut a les seves limitacions de deformació. L altra tipologia és de llosa massissa de 30cm de cantell situada a la zona de nuclis de comunicació vertical i al sostre de planta quarta, el forjat de coberta. Els elements verticals de suport de l edifici son murs de formigó armat, de 28cm de gruix en la major part d ells, en el perímetre de l edifici. A l eix longitudinal central de l Institut es disposa d una línia de pilars de formigó armat d uns 40x60cm fins al sostre de la planta tercera. A la última planta, l estructura de pilars deixa de ser de formigó armat i es realitza amb perfils laminats metàl·lics per reduir, en la mesura del possible, el pes propi de l estructura de l edifici