Coberta privisional i dictamen al complex de Can Bagaria

Masala Consultors

L edifici unifamiliar en el que es centra l actuació es troba en el complex industrial de Can Bagaria, a Cornellà del Llobregat. Es tracta d un edifici modernista construït en 1925. Els objectius de la proposta conten en garantir l estabilitat de les restes dels habitatges existents en cop superat l incendi que va patir l edifici, respectant els elements de l edifici que no es van veure afectats. La coberta provisional dotada romandrà present fins que l edifici enfronti una rehabilitació. D altre banda es disseny i s executen totes les actuacions d acord amb els marcs normatius vigents, tant a nivell estatal, com autonòmic i local, essent d aplicació el Codi Tècnic de l Edificació, Document Bàsic de Seguretat Estructural, Acer. D altre banda en el complex conta amb 3 naus adherides al l habitatge, es realitza un dictamen de totes elles degut al seu valor històric.