Edifici de 62 vivendes per a joves

Ruisánchez Arquitectes

El conjunt residencial es una promoció d habitatges per a joves a la Travessera de les Corts a Barcelona. Va ser premiat en els Premis Catalunya de la construcció (2005) i Premis FAD d Arquitectura (Finalista) l any 2006. L edifici consta de dos cossos. El primer està format per un soterrani, planta baixa, altell i quatre plantes pis. El segon, disposat transversalment al primer, consta de soterrani, planta baixa, planta altell i sis plantes pis, amb una doble alçada a nivell de planta altell. És de destacar que la façana és estructural i va ser construïda mitjançant la tècnica de l encofrat trepant per tal d aconseguir un acabat molt més estètic i la connexió entre els murs i les lloses es va realitzar amb elements tipus  Stabox . Les divisions entre habitatges es van resoldre amb murets de formigó armat de 20cm d espessor evitant això l ús de pilars que arriben només fins a la planta altell. Tots els murs, pilars i les lloses del conjunt són de formigó vist. Una altra particularitat es troba a la façana principal, on els murs suport queden estintolats a nivell del sostre planta primera, mitjançant una llosa de formigó alleugerida. Aquesta llosa està suportada pels 4 pilars principals i té una llum central de 11m i uns voladissos als extrems de 5,80m, per aquest motiu es van haver de disposar de jàsseres postesades en sentit longitudinal per a la seva resolució.