Edifici de vivendes a la plaça de la Gardunya

Carme Pinós

El projecte sorgeix de la recerca de les perspectives relacionades amb el lloc, entre les rambles, la Boqueria i la sortida del carrer Carme. Es projecta un bloc privat i tres d altres de públics però la solució estructural és la mateixa ambdós casos. El bloc d habitatges intenta crear petits espais públics que s articulin amb els preexistents. Amb aquests les unitats d habitatges aconsegueixen ventilació i il·luminació al llarg de tota la superfície de façana. Es proposen jàsseres posttesades per la optimització de les altures lliures i evitar els pilars en les distribucions interiors. L estructura s emmotlla a la geometria proposada ames d assumir així els possibles canvis de tipologia en el futur de l edifici.