Residència i Centre de dia

Ruisánchez Arquitectes

La construcció consta de 8 blocs, sis del quals es destinen a ubicar les habitacions i les zones comuns. En dos d aquests blocs es projecten uns forjats a cota de fonaments que sobresurten 3 metres per sobre d uns murs de gabions. Aquests forjats se sostenen mitjançant jàsseres postesades, dues en cada bloc, que aguanten la llosa massissa. Cada jàssera es recolza directament en dues sabates; per evitar que aquestes s aixequin es disposa una zona de llosa massissa doblement armada que actua de càrrega morta i compensa el voladiu de 7 metres. El bloc que avarca la sala polivalent, la cuina i altres dependències adjacents té una planta i soterrani. La coberta de la sala polivalent, amb llums de fins a 9 metres, es soluciona mitjançant un forjat unidireccional alleugerit amb EPS (tipus  sandvitx ). D altra banda, per resoldre el voladiu de 6.50 metres situat a la façana nord es disposen 4 jàsseres postesades, dues en la coberta i dues en el sostre planta soterrani, d 1 metre de cantell que disminueix a 70 centímetres en la punta del voladiu. Respecte l últim bloc i accés a la residència, es projecta una torre de dues plantes més coberta. El voladiu de 7.5 metres de la façana sud es soluciona amb jàsseres postesades, dues a coberta i dues al sostre planta baixa, de 1.10 metres de cantell.