Rehabilitació i reforç dels pilars de la planta soterrada d'un dels edificis referencia a Barcelona

Masala Consultors

Les intervencions que s han de dur a terme consisteixen en la rehabilitació dels pilars de planta baixa, donat el mal estat en que es troben les armadures que el conformen, ja que manifesten un important grau d oxidació que ha provocat el trencament del formigó que envolta a aquestes armadures. Aquesta patologia en aquests pilars ja es va manifestar anys passats, causada per l important quantitat de sals que es va detectar en la composició del formigó d aquests pilars, la qual va donar lloc a l oxidació de l armadura i conseqüentment al trencament del formigó dels pilars degut a la seva expansió. Es va actuar però de forma no eficaç i ara es projecta una nova actuació mes eficient. Es necessari l apuntalament puntual amb estructura metàl·lica encerclant el pilar per la seva substitució total de formigó i acer. El formigó es sanejarà i l acer es substituirà per un acer altament inoxidable.