Rehabilitació del Escorxador de la Fundació Universitària del Bages, Manresa

Manciñeiras Pares Arquitectes Associats

El conjunt consta de diverses edificacions existents, corresponents a l'antic escorxador. En aquest projecte es preveu intervenir sobre l'edificació prevista per a vestuaris i sobre la que allotjarà les aules teoricopràctiques i administració. Així mateix, es preveu la construcció d'una nova edificació on hi haurà una sala de fisioteràpia, i d'un porxo que fa de nexe d'unió entre totes les edificacions anteriors. En tot moment es respecta l'arquitectura existent intentant que la rehabilitació sempre dialogui amb ella sense posar-la en dubte. El nou volum emergix un segon pla com anteriorment s'ha dit sense interrompre l'arquitctura original de l'escorxador. La última intervenció del projecte consisteix en la formació d'un porxo d'uns 48 metres de llargada que serveix com a nexe d'unió amb les edificacions existents del conjunt.