Rehabilitació del Casino de Rubí

Masala Consultors

El casino situat a la plaça Catalunya de Rubí que consta de soterrani, planta baixa, primera i coberta. La seva morfologia es la típica d'un teatre amb un cos principal i tots els serveis al seu perímetre, també dos cossos externs que son el bar i altres dependències d'entitats socials. La dualitat entre zones rehabilitades i zones de construcció nova farà que es necessitin solucions diferents en cada cas. Les actuacions més rellevants seràn: a la planta soterrani es preveu l'enderroc del forjat i la seva construcció. Al sostre planta baixa del cos principal es proposarà una llosa 6+6 i estructura metàl·lica. Pel que fa als cossos adjacents es resoldrà amb xapa col·laborant i estructura metàl·lica. A la planta primera es plantegen les mateixes solucions que la planta baixa. Per últim a la coberta es resoldrà amb panells Sandwich i perfils metàl·lics.