Ampliació i reforma del club Sícoris

Julio Mejón i Ramón Fité

L'edifici projectat per contenir els nous usos del club Sicoris es col·loca de manera contigua als dos volums actuals que han de ser mantinguts (la seu social i els vestidors dels socis). La situació ve determinada per la necessitat funcional de relacionar-se amb els edificis pre-existents, encara que d'altra banda l'ampliació és una construcció totalment independent de les anteriors, per evitar problemes estructurals. La part social del club, tant pel que es refereix a l'edifici nou com a la part a rehabilitar, funciona com un gran mirador sobre les pistes esportives i sobre la ciutat. La part de vestidors i sales de musculació i fitness, situades a la planta baixa, disposen de llum natural i vistes al parc posterior, així com una franja de llum a través del passadís-distribuïdor, quedant la part posterior com un parc arbrat que enllaça, jugant amb els pendents del terreny, amb les piscines exteriors actuals. L'edifici nou es planteja com una nau porticada, on se situen els diferents usos, i amb la possibilitat de ser dividida en diferents sales segons les necessitats puntuals del club. L'estructura de l'edifici és porticada i de formigó de 4,25m de crugia i 12m de llum, els forjats són de prellosa de formigó. L'estructura de la piscina per les seves condicions especials, és de pilars galvanitzats amb bigues de fusta laminada i corretges de fusta. La construcció de l'edifici, s'ha pensat amb un cert predomini dels materials secs, el fet d'estar modulat facilita aquesta decisió, permet una construcció més senzilla, tant longitudinal com transversalment, amb mesures de tipus estàndard del mercat per panells, vidres... Així, s'han utilitzat materials com ara el Betonyp a l'exterior i diversos tipus de fusta, baquelizadas, encenalls premsades, o fustes naturals, els paviments són de pedra calcària polida, i tota la coberta de Zinc.