Reforma i ampliació del Parc de Bombers

Mizien Arquitectura SLP

Concretament es tracta de la intervenció en un edifici existent, del qual es conserva la part corresponent a l'àmbit de les cotxeres, i s'amplia pels dos laterals. L'ampliació de la dreta consisteix en un edifici en forma de L i consta d'una sola planta, mentre que per la part esquerra, l'ampliacio es realitza afegint un nou pòrtic i col·locant un petit altell. Donada la configuració de la seva geometria, es plantegen dues tipologies estructurals; d'un costat l'ampliació ubicada a la dreta de l'edifici existent (on es situaran les noves dependències) es planteja amb estructura de fusta tipus CLT tant a nivell d'elements portants verticals com de forjat.