Poliesportiu de la Ciutat Esportiva

Robert Brufau i Miquel Àngel Sala

L edifici, que és una evolució de l avantprojecte projectat per Arata Isozaki, és una peça compacta que compta amb quatre planes, una d elles sota rasant per a ús d aparcament, magatzem i sales d instal·lacions. Sobre rasant es situen els accessos i comunicacions de les tres pistes principals i tots els espais vinculats a aquestes, com són els vestuaris, magatzems, infermeria, oficines... La pista més gran constitueix un únic espai polivalent de grans dimensions, 4110m2 dividits en quatre pistes de joc, que pot facilitar altres usos com a sala de concerts i congressos. El volum principal, de planta sensiblement quadrada amb una superfície d uns 12.000m2 i coberta plana a dos nivells, genera un espai prou important com per exigir a l estructura un paper clarament ordenador de l arquitectura. Des d aquest punt de vista s ha considerat convenient que els elements estructurals verticals i les grans encavallades metàl·liques que conformen la coberta es converteixen en els elements vertebradors de l espai interior, quedant completament a la vista del visitant. L estructura principal que conforma el gran contenidor està constituïda per 5 grans pòrtics longitudinals situats cada 22m, suportats cada un per tres grans torres verticals metàl·liques, conformant llums lliures de 45m entre elles. Aquest pòrtics longitudinals defineixen un canvi de nivell a les torres centrals conformant dos nivells de coberta. Les tres línies de torres conformen els tres pòrtics transversals, que són els que arrastren tota l estructura.