Pell de la xemenia La Fontsanta

Ruisánchez Arquitectes

El projecte de la evolvent de la xemeneia d equilibri de la Fontsanta, es troba al terme municipal de Sant Joan Despí, i consisteix en la creació d una nova passera d accés a la coberta del dipòsit circular existent, això com d una nova  pell per a la xemeneia d equilibri del parc de la Fontsanta, propietat de ATLL (Aigües de Ter i Llobregat). Aquest projecte s inclou dins una intervenció urbanística que té com a objectiu el seu desenvolupament i com a parc públic. L estructura està formada per 32 costelles metàl·liques de 36 metres d alçada que pengen d uns voladissos disposats de forma radial i que s encasten a la coronació del dipòsit existent. L estructura de coberta presenta com a element singular el nus central, ja que degut a la acumulació de bigues metàl·liques ha estat necessari disposar d un tambor metàl·lic per tal de simplificar la construcció i execució de la coberta. L estructura de les plantes tipus consisteix en 32 IPEs 100, disposades de forma radial, i lligades en el seu extrem exterior mitjançant una UPN perimetral corba. Aquestes IPEs també tenen la funció d evitar el desplaçament horitzontal de les costelles sota les càrregues de vent. Amb l objecte de minimitzar les perforacions al depòsit existent, es disposa d un perfil interior paral·lel a la cara exterior del mateix i lligat al depòsit cada 4 metres.