Parc Científic i Tecn. Agroalimentari

Pich-Aguilera i Puigdemasa

Es tracta de la rehabilitació de tres edificis de les antigues casernes militars, situats al turó de Gardeny de Lleida, i de la construcció de dues naus annexes. El conjunt forma part del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de la ciutat, destinat a ús d oficines i tallers d investigació per a empreses. Aquests edificis militars presenten una forma d H i consten de planta baixa, dues plantes pis, badalots i coberta plana. La seva estructura és de forjats unidireccionals suportats sobre jàsseres de cantell i pilars de formigó armat. Les façanes són murs de càrrega d obra de fàbrica. En general, els forjats mantenen el seu estat actual. Les escales es construeixen de nou, per tal d adaptar-se a les noves exigències d evacuació i accessibilitat. Es massissen alguns forats en el mur, i se n obren d altres estintolant les parets de càrrega. També és contempla la creació de noves façanes i cobertes dels patis que es formen entre edificis, resolts amb estructura metàl·lica. Els annexes de nova construcció són dues naus de planta rectangular de 12x50m, de planta baixa i altell. L estructura primària és de pòrtics metàl·lics de cantell variable i 12m de llum, disposats cada 5m. Sobre aquests es recolzen les corretges de coberta i de l altell. Aquest és de forjat col·laborant, i la coberta és lleugera, de xapa plegada. La fonamentació és de sabates superficials.