Parc de Bombers

Ruisánchez Arquitectes

L'edifici, d'ús públic, està situat al Terme Municipal de Barcelona, al peu de la porta Forestier de Montjuïc. La gran connectivitat de l emplaçament es potencia situant l edificació en el sentit longitudinal de la parcel·la, evitant el pendent del Passeig de Montjuïc i afavorint la sortida de vehicles cap a l Avinguda de Josep Carner. La disposició de l edificació, seguint la directriu de l Avinguda, afavoreix la visió franca de la muntanya des de la ciutat. El projecte de l edificació pren com a referència el Parc de Bombers de Llevant, obra també de Ruisánchez Arquitectes i model en la seva relació entre espais i funcions. Ideat com un sòcol en planta baixa format per un conjunt de volums de diferents formats que contenen diferents paquets funcionals tots ells agrupats pel volum superior que, a modus de gran biga pont, els sobrevola. Aquest, agrupa la part del programa funcional de caràcter privat. El volum superior, que allotja les zones de descans, es recolza sobre la coberta de l edifici annex, pensada com a element de connexió amb el Camí de les Bateries i la rampa de baixada al passeig Josep Carner. La torre de pràctiques, element funcional singular del parc, es col·loca exempta de la resta del conjunt edificat, reconeixent-ne així el seu caràcter simbòlic. Ha estat tractat com un cos extremadament lleuger i transparent per tal que la seva alçada esdevingui un contrapunt a la marcada horitzontalitat del cos de l edifici però sense convertir-se en un element d excessiva presència.