IES Jonqueres

Besterrechea i Tejada

El projecte del IES s ubica a una parcel.la aproximadament rectangular que està definida per els carrers C/. Magnòlies, C/ del Somport i edificacions veïnes. Aquesta parcel·la té unes dimensions de 165 metres aproximadament en el sentit longitudinal i de 69 metres en el sentit transversal. La intervenció consisteix en un conjunt format per 3 edificis que es disposen en planta en forma de doble T. L edifici A constitueix el cos central i es projecta en planta baixa, planta pis i coberta. Te unes dimensions de 14.00 metres en els sentit longitudinal de la parcel.la i de 60.00 metres en sentit transversal. Degut a aquestes dimensions en sentit longitudinal aquest edifici contempla la disposició de dues juntes de dilatació que es solucionen doblant pilars, i que divideix l edifici en Edifici A -Junta 1 i Edifici A -Junta 2.L edifici B constitueix el cos d aules i es troba al costat dret de l edifici 1. Aquest edifici es projecta en planta soterrani parcialment, planta baixa, tres plantes pis i coberta. Te unes dimensions de 77.00 metres en sentit longitudinal de la parcel.la i 9.60 metres en sentit transversal. Degut a aquestes dimensions en sentit longitudinal aquest edifici contempla la disposició de una junta de dilatació, que es soluciona doblant pilars, i que divideix a aquest edifici en Edifici B-Junta 1 i Edifici B-Junta 2. L edifici C constitueix el cos projectat com a gimnàs i es troba al costat esquerra de l edifici A. Te unes dimensions de 28,50 metres en sentit longitudinal de la parcel.la i de 15.80 metres en sentit transversal. Aquest edifici constitueix una unitat de dilatació independent de la resta d edificis.