IES-CEIP Jaume-Blanca d Anjou

Proarquitectura

Projecte de nova edificació destinat a ús educatiu (institut d ensenyament secundari més col·legi d educació infantil i primària). Resolt a través de 3 cossos de planta rectangular; els dos principals (de planta baixa més una) se separen entre si però es connecten puntualment a nivell de planta baixa mentre el tercer (que conté el gimnàs) es construeix en una cota superior adaptant-se al desnivell del solar. La singularitat del projecte radica en la seva estructura prefabricada i en conseqüència en el temps d execució. L estructura està formada per pilars de secció quadrada (40x40) amb mènsules per al suport de les jàsseres prefabricada de secció rectangular (40x60 i 40x65) sobre les quals descansen plaques alveolars de diferent espessor en funció la llum a salvar (25+5, 30+5 o 40+5 en el cas del gimnàs edifici de major llum lliure). Només es resolen  in situ les escales, ja siguin de formigó (interior) o estructura metàl·lica (exteriors).