Hotel San Miguel, Ibiza

Activitats Arquitectòniques

El projecte es descomposta amb dues unitats diferenciades com son el cos central i les habitacions. L'hotel en tots els seus coses es desenvolupa en planta baixa, una subterrània i 4 plantes. Els cossos de les habitacions estan clarament diferenciats dels altres ja que existeix una passarel·la per la seva unió per la part posterior de l'hotel. S'obté per una estructura de formigó armat amb forjats amb jàsseres planes perpendiculars a la façana principal de cada bloc, preparades per aguantar el forjat de viguetes semi-resistents de formigó de 15cm d'amplada que poden ésser dutes a terme en taller o in situ.