Hospital Lleuger a Balaguer

Sabaté i Associats

El conjunt del nou Hospital Lleuger contempla dues actuacions diferenciades per no alterar el servei als usuaris. Per un costat la reforma de l actual edifici del CAP i per l altre la construcció d un nou edifici exent de 5 plantes que en suposa l ampliació, de forma que tot el conjunt es pot considerar com a Hospital Lleuger. També es contemplen altres actuacions de nexe entre edificis com són el nou volum d accés, el nou volum d ambulàncies i el tractament del perímetre. El nou volum prismàtic és exent però conté patis d il·luminació sota la rasant de l edifici original del CAP i dels edificis veïns, amb el que cal recalçar la fonamentació d aquests amb nous murs de contenció. L estructura del nou volum principal és a base de sostres unidireccionals de formigó armat sobre jàsseres planes i estructura vertical de pilars i nuclis de comunicació vertical. De cara a alliberar al màxim els espais interiors s assoleixen llums entre pilars de 7,90mx6,00m. Cal destacar que el nou volum del vestíbul serà el referent volumètric del conjunt i estructuralment també, donat que es resol amb estructura de pòrtics de fusta i conté passeres penjades.