95 Habitatges al carrer Roc Boronat

Sabaté i Associats

L edifici consta d un volum únic que adopta la forma triangular del solar, alliberant l espai interior per crear un pati que agrupa els nuclis de comunicació vertical. El volum edificat està esglaonat, adoptant la major alçada al vèrtex del triangle, i està perforat en dos punts de forma que el pati interior queda comunicat amb l exterior. Les alçades generals del conjunt són PB+6 i PB+5, amb dues plantes soterrani destinades a aparcament que ocupen la totalitat del solar. La configuració en planta del bloc a base de barres edificades disposades als límits longitudinals del solar, de crujía única i llum de 7,80m entre els pilars disposats a les façanes, permeten la disposició de sostres semiindustrialitzats, a base de prelloses pretesades alleugerides amb pòrex amb un cantell total de 35cm. Les plantes soterrani i les zones amb irregularitats geomètriques es resolen amb lloses massisses. Per a la contenció de terres es disposa un perímetre de mur pantalla que, per a la seva estabilització provisional, cal que no afecti a la galeria de serveis soterrada del 22@. La fonamentació és a base de mòduls de pantalla i llosa de supressió, donat que ens trobem dues plantes sota el nivell freàtic.