Fabrica de creació

Ruisánchez Arquitectes i BAMMP arquitectes

El volum principal el formen els edificis A, B i D amb un total de quatre plantes amb estructura quasi idèntica. Identifiquem a cada sala diferents tipologies de pilars formats per perfils simples reforçats amb xapes amb unions reblonades. A mida que perden càrrega amb alçada perden secció d acer amb un nombre inferior de xapes. En quant a les jàsseres apareixen tres tipologies amb cantells diferents de 305, 320, 450 amb secció en l. La majoria de perfils emprats en la seva construcció són perfils fabricats per l empresa Dorman Long & Company. A partir de les cales efectuades hem pogut identificar els perfils emprats i les seves característiques. L accés a l edifici es realitzarà a través de l edifici C d una única planta. El volum D la formen la Sala de Calderes format per planta baixa i planta soterrani. No tenim encara informació de laboratori sobre les característiques resistents dels elements que formen l estructura de pilars i encavallades. No obstant, arran de les cales efectuades i a partir de la inspecció visual realitzada, l estat de conservació dels elements portants tant de murs fàbrica com de pilars és molt deficient. El projecte d arquitectura compren l explotació de l edifici com a pública concurrència encara que a nivell de projecte la càrrega seria d edifici docent amb activitats de dansa, música, teatre i circ.