Escola d'Art i Disseny La Massana

Carme Pinós

L escola la Massana esta situada a la plaça de la gardunya de Barcelona, en ella consta amb les línies formatives d art i disseny. L edifici consta de tres blocs separats entre ells per dues juntes de dilatació resoltes mitjançant passadors.Tota la plaça té un pàrquing comú de tres plantes sotarrasant, i l escola surt per sobrerasant en la banda Sud de la plaça. Els tres blocs separats per el patis i que s articulen entre ells tenen tipologies estructurals diferents. Dos d ells es resolen amb lloses massisses, en canvi el bloc de la façana principal a la plaça es soluciona amb un forjat unidireccional. L estructura vertical es resolt depenen la tipologia amb encavallades embegudes i pilars o murs de formigó.