Dictamen i rehabilitació sala hipóstila del Park Güell

Masala Consultors i Javier Solís Delfín

El projecte contemplava únicament l'execució de la impermeabilització i drenatge de la Plaça de la Natura, però al realitzar el buidat es va observar una patologia severa que podia afectar l'estabilitat de les cúpules, amb manifestacions d'esquerdes a la cara superior i inferior. Aquesta patologia és causada per problemes d'oxidació i es va estudiar la possibilitat d'eliminar-los prèvia detecció amb patxometre però la rehabilitació passava a ésser molt agressiva ja que s'eliminava gran part de les capes de la volta. Aixó doncs es va aplicar un inhibidor per evitar que la corrosió agreugi encara més frenant així el progres i es va optar per la superposició d'una nova cúpula de formigó substituint mercànicament l'antrior cúpula i aquesta nova estava armada amb fibra de vidre en la seva base per transmetre els esforços i impedir així el desplaçament de l'antiga cúpula.