Memòria centre Brànemark

Julio Mejón

El Centre Odontològic Branemark està situat a Lleida, al perímetre del campus universitari d'agrònoms i proper a una zona residencial de baixa densitat, d'habitatges unifamiliars i en filera, en un espai que abans era horta, on coexisteixen parcel·les antigues generoses, amb aquelles de nova creació més petites. Així el territori s'omple de petits jardins amb atapeïdes masses d'arbres i construccions unes situades a sentiment i altres seguint la normativa actual. L'edifici sorgeix davant la necessitat funcional de sortir de la ciutat, a la recerca d'un ambient més relaxat, en el qual poder treballar, de més fàcil accés i, davant la gran demanda de clients, permetre la facilitat de disposar d'aparcament propi. Es tracta d'un edifici situat en un estret parcel·la, alineant a carrer, amb orientació a quatre vents. El seu programa està compost per una zona clínica (volums cúbics), sales d'espera, els dos orientades cap a les làmines d'aigua, espais de comunicació, zona administrativa i pàrquing. L'edifici es desenvolupa sota rasant, dues plantes un soterrani i semisoterrani (formigó gris), serveixen de garatge, vestuaris i zona d'instal·lacions, accedint a elles a través d'una rampa projectada exempta, que ens permet introduir la llum, com si d'un óculo es tractés. La semisoterrani està il·luminada i ventilada a través d'una llarga i estreta finestra de 50cm d'altura, permetent una llum rasant. A partir de la planta baixa, ja sobre el nivell del carrer (formigó blanc), la composició es realitza seguint un recorregut que des de l'entrada recepció, sales d'espera, consultes i recepció altra vegada. Dues caixes clíniques col·locades de forma perpendicular als nuclis de comunicació i diferenciades tant en estructura (metàl·lica) com en material (vidre- façana ventilada), donen cabuda als diferents consultes de treball, amb comunicació interna entre elles. Una zona administrativa de tres plantes remata el conjunt, subdividint en planta de formació, gerència amb zones de descans de personal i administrativa. Volem un edifici clínic agradable per a aquells que l'utilitzen i els que treballen, ens ha interessat tant aquells espais d'espera per a pacients com els de consulta. Així, unes làmines d'aigua (producte de l'aprofitament del nivell freàtic) serveixen de fons a aquests espais duplicant exteriorment la imatge. Els quiròfans (espai subjectes a estrictes normatives) tenen la singularitat de disposar de llum natural. Projectem intentant establir connexions entre programa, materials i forma. Tant l'elecció dels materials com l'estructura estan en l'origen del projecte, una retícula de pilars de formigó i mur (color gris) es transforma en blanc quan emergeix del sòl, encofrándose amb fusta encadellada de pi amb fusteria d'acer galvanitzat. Les caixes clíniques es construeixen amb estructura de pilars metàl·lics, amb fusteria d'alumini i aplacades amb vidre tintat en massa de 8 mm, de gamma cromàtica verda, que ens recorda l'origen dels arbres de la nostra horta i es construeix de forma ventilada. De nit es projecta diferents tipus de llum, la qual emergeix per les finestres transparents i la superiorLes fusteries exteriors són d'acer galvanitzats i en les zones clíniques d'alumini plata mat, els paviments interiors són de fusta industrial de roure envernissats a l'aigua a les zones comunes i paviment continu de resines de color blanc mat a la zones clíniques, les fusteries interiors són de DM color blanc setinat i vidre securit de 10mm, les zones humides (lavabos) de ciment hidròfug blanc.