Rehabilitació de la Manufactura Can Ramis

Mercè Zazurca i Codolà

Es projecta un viver d empreses en una antiga fàbrica formada per una planta baixa amb pilars de fosa i forjat de biguetes metàl·liques i volta ceràmica i un primer pis amb pilars de fossa que suporten unes encavallades de fusta. La principal premisa per la rehabilitació consistia en fer el canvi d ús i per tant poder garantir l estabilitat de l edifici amb l increment de sol·licitacions, sense desconfigurar l arquitectura existent. És a dir deixant els pilars de fossa i l estructura de sostre ceràmic i encavallades de fusta vistes El projecte, pel què fa de la modularitat estructural, es varen reforçar les bigues metàl·liques existents convertint-les en bigues fink. Amb un muntant esvelt al mig de la llum i uns tirants molt fins ancorats als extres.La cobrició de part del pati central es va dur a terme amb estructura metàl·lica i forjat col·laborant per tal que l increment de càrregues sobre els murs ceràmics fossin les mínimes.Per la ubicació de les màquines de clima i calderes es varen afegir altells metàl·lics i lleugers i es ca construir un dipòsit soterrat, recalçant les façanes existents.La resta de pilars de fossa van ser recalçats amb una fonamentació profunda a través de micropilons i enceps que recollien la fonamentació existent de sabates amb pous.