Teatre Romà de Tarragona

Toni Gironès

Es tracta de 22 pòrtics radials que formen una grada amb una passera central que permet circular a través d'ells. El conjunt es planteja sobre micropilons amb la finalitat de respectar les restes arquitectòniques romanes existents des dels quals es suporta l'estructura de barres.