Rehabilitació del Vapor Araño a Santa Perpètua de la Mogoda

Guitart Arquitectes

La intervenció recau a l'edifici industrial construït al 1872 i conegut com a Nau Gran del Vapor Arañó de Santa Perpètua de Mogoda. Va ser la primera industria que es va instal·lar al municipi i va canviar radicalment la vida dels habitants de l'època, el seu ús ha estat canviat al llarg dels anys, però actualment es troba en estat d'abandonament. El projecte pretén donar a l'edifici unús de pblica concurrència i caldrà tenir en compte que es tracte d'una actuació sobre patrimoni arquitectònic això doncs caldrà preservar els seus elements característics. En planta baixa, es preveu que la zona central hi hagi un auditori, de manera que cal eliminar els pilars centrals de 6 pòrtics per obtenir un espai diàfan. Es relitza mitjançant una encavallada amb tirants postesats. Pel que fa a la coberta, s'actua amb dualitat, d'una banda es vol mantenir la imatge actual interior i d'altre banda garantir la seguretat estructural establerta per la normativa actual.