Rehabilitació de les façanes dels patis interiors del Museu Picasso

Masala Consultors

Rehabilitació de les façanes dels patis dels diferents palaus que configuren el Museu Picasso de Barcelona. Aquestes façanes corresponen als palaus Aguilar, Baró de Castellet, Meca, Mauri i Finestres. Tot aquest conjunt està declarat Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), ja que tenen una gran relevància històrica i arquitectònica, són un clar exemple de diferents estils com el medieval, renaixentista, barroc i gòtic. La intervenció consisteix en una actuació generalitzada a les façanes dels patis principals dels palaus Aguilar, CAstellet, Meca i Finestres, per tal d'esmenar les patologies que s'han observat, així com dur a terme una actuació de neteja, reparació o restauració de les façanes. Aquestes intervencions tenen com a principal objectiu millorar la durabilitat de les façanes i els seus acabats. Les actuacions de reposició de volums o formes, s'han executat utilitzant materials i tècniques plenament compatibles ab els materials originals.