Rehabilitació de la casa Puig i Cadafalch d'Argentona com a casa Museu

Mercè Zazurca i Codolà

L'objecte del projecte es posar en volar el projecte d'enPuig i Cadafalch, la unitat del monument format per l'edifici i el jardí. Mantenint els valors arquitectònics (ambientals, espaials i artístics) i històrics de l'edifici. Recuperar el conjunt com a casa museu amb un centre d interpretació i centre de recerca potenciant el seu valor simbòlic i recuperant l atmosfera dels espais del passat per a reflexionar i donar respostes als reptes de futur, fent un espai viu motor d iniciatives. El criteri per a la rehabilitació de la casa d estiueig de Puig i Cadafalch és realitzar la mínima intervenció en els elements originals conservats i recuperar els elements arquitectònics i ornamentals actualment deteriorats o inexistents, recuperant d aquesta manera, els valors patrimonials de la casa i del jardí, que aquesta obra transmet.