Nau del conjunt de La Escocesa

NUG Arquitectes

El projecte consisteix en la rehabilitació de dues naus i el seu entorn, situades en el centre fabril  La Escocesa , una de PB i l altra de PB+1 amb altell entremig a PB. L actuació consisteix en ordenar l espai interior de les naus formant  boxes flexibles per a tallers d artistes. L estructura de les dues naus es detalla a continuació: Nau 1: Consta de PB, amb murs de fàbrica de maó massís portants en façana. El forjat de coberta es diferencia en dues zones. La primera va coberta per encavallades de fusta de cinc nusos amb tirant inferior metàl·lic, de façana a façana, i la segona té pilars de fàbrica de maó massís entremitjos no centrats, que retallen la llum, formant, per una banda encavallades de fusta simples amb tirant metàl·lic i per l altra jàsseres de fusta. Nau 2: Consta de PB+1, amb murs de fàbrica portants de maó massís en façana i pilars metàl·lics a l interior, reblonats a PB i de fosa circulars a P1. El forjar de SPB consta de jàsseres metàl·liques reblonades, biguetes metàl·liques d ala estreta i revoltons de volta de ceràmica d una capa. El forjat de coberta consta de jàsseres metàl·liques d ànima plena, biguetes de formigó i revoltons de volta de ceràmica d una capa. El forjat de l altell es recolza sobre pilars de fosa circulars, i està format per jàsseres de fusta, biguetes de fusta i lligat amb teulers de fusta.