Coberta per a la Pista de la Zona Esportiva, de Pallejà

Masala Consultors

L objecte del projecte es construir una coberta per a una de les pistes poliesportives exteriors existents al complex esportiu de Pallejà. El disseny de la coberta de la pista té una voluntat d asimetria en la secció transversal, donat que en un futur es preveu que a un dels costats s afegeixi un cos de vestidors. D aquesta forma la coberta s organitza en una successió de pòrtics transversals, que a les façanes testers presenten una configuració diferent per l existència de paraments de formigó armat a mode de suport. Aquests pòrtics recolzen per un costat sobre pilars d acer que, en un futur es preveu que puguin formar part del cos de vestidors, i per l altre costat en una encavallada longitudinal disposada a tot el front de façana i amb la particularitat de configurar-se com a gelosia amb una successió de diagonals, i recolzar únicament en dos pilars. Per tal de no privar la pista de la llum natural, s han incorporat lluernaris a la coberta i la façana est (que s obre al camp de futbol i a la vall del Llobregat) s ha plantejat en policarbonat translúcid mentre que les façanes curtes i la posterior (nord, sud i oest) s han resolt amb tancament semiopac metàl·lic en panells d acer déployé, configurant una volumetria de transició entre el municipi i els volums existents, a la vegada que dona una nova façana identificativa del recinte del Complex Esportiu Municipal de Pallejà.