Centre industrial i tecnològic d'incubació

Masala Consultors

Es projecta una nau industrial per a la companyia Aviagen, una productora genètica avícola. Es tracta d un centre d incubació que requereix un gran control higiènic ja que s hi realitzen tasques d incubació, de vacunació i de sexat de pollets. La principal característica de l obra va aparèixer quan es detecta que el terreny està patint un procés karstic que comporta possibles inestabilitats als primers estrats. Això va plantejar la realització d un pilotatge per resoldre la fonamentació i evitar que la nau quedés recolzada directament sobre el terreny. La nau tenia el requeriment d evitar l aparició de racons on s hi pogués concentrar brutícia o forats amagats no accessibles per a la neteja exhaustiva. Arrel d aquest requeriment no era possible fer passar pilars a la zona central ja que es tracta d una creació de racons que no es podia permetre. Es va plantejar un seguit de pòrtics que cobreixen una llum de gairebé 40m amb aquesta finalitat. Tots els paraments verticals i horitzontals s han realitzat amb panell sandvitx amb acabat metàl·lic que permet la neteja amb detergent a pressió i alhora es tracta d un sistema autoportant.