Canvi de cobertes i reforç estructural dels pavellons B i C del Mercat Fruites i Hortalisses a Merca

Masala Consultors

Es tracta de l'Avaluació estructural, REFORÇ i canvi de Cobertes de dos pavellons del conjunt del Mercat de Fruites i Hortalisses del complex de Mercabarna. En concret els pavellons B i C. El primer edifici Té unes dimensions de 192x54m, amb una marquesina perimetral de 5 m d'ample per protegir de la pluja dels molls de descàrrega. El segon edifici Té unes dimensions de 186x36m, i també té una marquesina perimetral sobre els molls de descàrrega. Les dues naus comparteixen la conjuració de coberta com Successió de dents de serra orientats a nord amb un ample de 6 m. L'estructura dels edificis és a base d'encavallades principals d'acer sobre pilars de formigó. Sobre l'estructura principal de cintres es disposa una subestructura d'armadures secundàries i biguetes per al Suport del pla de la coberta. S'actua amb la substitució de tot el pla de coberta que originalment era a base de plaques ondulades de fibrociment per una nova coberta Deck amb una impermeabilització a base de làmina tipus TPO sobre Aïllament tèrmic i xapa base La nova coberta conté tot el sistema d'exutoris per a la implementació del nou sistema contra incendis i està preparada per a una eventual climatització de l'edifici. Paral·lelament s'avalua l'estructura metàl·lica de l'edifici i de les marquesines perimetrals i es procedeix a super REFORÇ en Aquells punts on ha Estat Necessari.