CAP a la Seu d'Urgell

Joan Llongueras i Rosa Clotet

És un edifici de nova planta que es desenvolupa en planta baixa, dues plantes pis i una planta soterrani que no engloba la totalitat de tot el projecte. Les dimensions aproximades en planta son un 35x25m. La seva ubicació entre dos carrers molt de gran importància per la Seu d'Urgell, atribueixen a l'edifici un valor públic indiscutible. L'edifici es configura com a tres crugies edificades disposades en paral·lel de nord a sud. LEs seves amplades son 7,5, 6,25 i 8,5m respectavimanet. La planta baixa conté totes tres crugies. La crugia sud té dues plantes pis, la crugia central, també, té dues plantes pis i, parcialment una planta soterrani, mentre que la crcugia nord té únicament planta baixa i, parcialment, planta soterrani. A la crugia central s'ubica el nucli de comunicació vertical de l'edifici, amb les escales, els ascensors i algun pas per a conductes.