Ampliació del bloc quirúrgic l'Hospital Universitari Arnau Vilanova

Masala Consultors

Degut a la necessitat de mantenir operatiu l'hospital durant la construcció de l ampliació del bloc quirúrgic, és de vital importància que l'estructura nova interfereixi el mínim possible amb l'estructura existent. D aquesta forma el plantejament de l ampliació és el de superposar nous nivells sobre l edifici existent però amb la particularitat de que els suports de l ampliació es disposaran fora de l envolupant de l edifici existent o aprofitant algun dels patis d il·luminació i ventilació, donant lloc a unes llums estructurals entre suports d uns 30/35m. La solució estructural plantejada, totalment amb estructura metàl·lica, es pot dividir en quatre nivells d'estructura segons la seva jerarquia: encavallada espacial principal, encavallada espacial secundària, encavallades planes i la de planta de quiròfans. L'estructura principal està composada per una encavallada espaial en forma de M, salvant una llum de 30m, que recorre la direcció curta de l'edifici recolzada en dues torres de pilars. Una de les torres plana amagada al pati de l edifici existent i l altra a façana principal composada per quatre pilars tubulars.